BACKDROP DI ĐỘNG

Backdrop di động là bộ khung được gắn kết với nhau, có câu tạo nhỏ gọn ,khi mở lên và lắp ghép hoàn chỉnh thì sẽ tạo thành phông nền sân khấu. Chính vì nó có thể lắp đặt và di chuyển dễ dàng nên nó có tên gọi là backdrop di động.

BACKDROP DI ĐỘNG / KHUNG MẠNG NHỆN

Backdrop di động là bộ khung được gắn kết với nhau, có câu tạo nhỏ gọn ,khi mở lên và lắp ghép hoàn chỉnh thì sẽ tạo thành phông nền sân khấu. Chính vì nó có thể lắp đặt và di chuyển dễ dàng nên nó có tên gọi là backdrop di động.

Backdrop di động còn có tên gọi khác là giá mạng nhện, khung mạng nhện. Tên gọi này sinh ra bởi chính kết cấu của nó đan lấy nhau tạo lên bộ khung.